Verdensarvenroros


 
333 års bergverksdrift på Rørosvidda skapte rikdom for eierne og staten, et leverbrød for arbeiderne og et verdenskulturminne for ettertida.


I nettutstillinga Verdensarven Røros - en smakebit presenteres verdensarven Røros gjennom film, foto, litteratur og artikler.

Utstillinga tar utgangspunkt i fire hovedtemaer:
Røros Kobberverk
Menneskene og gårdene
Ressursene og området
Kongen og kirka

Nettstedet er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Trøndelag Fylkesbibliotek, Røros Folkebibliotek og Rørosmuseet.

Gå til Verdensarven Røros www.verdensarvenroros.no