Verdensarven Røros


Da Røros i 1980 ble tatt opp på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv, var det byens unike trehusbebyggelse som lå til grunn. Byen har bevart mye av sitt opprinnelige preg med gatemønster fra 1600-tallet og hus og bygårder fra 17- og 1800-tallet. Trehusbebyggelsen er fremdeles i bruk som boliger og butikklokaler. 


Rørosmuseet har, med ansvar for dokumentasjon av Røros-samfunnet, også et ansvar for å bidra til å dokumentere og formidle Verdensarven Røros.