"Verdensveven - www"


I perioden februar-mai 2009 viste vevkollegiet ARAKNE utstillingen "Verdensveven - www".Vevkollegiet ARAKNE har som mål å holde fram billedveven som kunstform. Gjennom et faglig fellesskap og samarbeid ønsker de å vise tekstilkunst og spre kunnskap om sitt fag. Samtidig ønsker de at deres kunst skal være aktuell og skape debatt og å fjerne fordommen om at billedvev bare er til pynt og dekorasjon.

Gjennom utstillinger i en periode på 5 år ønsker de ”å ta pulsen” på tiden og vise ”et avtrykk av nåtiden”. Røros er første visnings- sted i dette prosjektet. Kunstnerne er Anne-Kirsti Espenes, Kamme Greif, Mette N. Handberg, Randi Heitmann Hjorth, Astrid Wallster Holdbakk og Randi N. Lium.