Karin Kristiansen - Min tekstile verden


I perioden 21. juni til 31. august 2008 viste vi utstillingen "Min tekstile verden" i Smelthytta, håndvev vevstrikk og broderi.   

Karin Kristiansen er født i 1956 i Østfold, nå bosatt i Nes på Romerike, og har hatt sitt virke i eget verksted på hjemstedet siden 1989. Hun er utdannet håndvever.

I veven arbeides det kontinuerlig med utvikling av mønstring av flaten ved hjelp av gamle teknikker i ny drakt. Hun arbeider utradisjonelt i valg av materialer: metalltråder (koppertråd) i veven har etter hvert blitt et kjennetegn. I tillegg arbeider hun også med egenutviklede teknikker i strikking, broderi, trykking, farging og lakkering, gjerne i kombinasjon med det vevede uttrykket.

Hovedmålet er å skape moderne tekstiler med gode bruksegenskaper og estetiske verdier. Det moderne uttrykket søkes oppnådd gjennom mulighetene som de valgte materialene, vevteknikkene, flaten og fargene kan gi. De fleste av de valgte vevteknikkene og materialene har god forankring i norsk tekstiltradisjon, selv om nye kombinasjoner og uttrykk søkes oppnådd. Bak hvert design ligger bestrebelser på å skape uttrykk som gir en estetisk opplevelse, uavhengig av synsvinkel og avstand. Inspirasjonskilder er ofte eldre tekstiler og gjenstander, samt kulturlandskap og detaljer i naturen. Hun mottok Statens Materialstipend i 1999.