Utstillinga "1814-2014. Med Grunnloven i skolesekken"

Utstillinga er laget av rundt 550 elever fra 1. til 9. trinn ved rørosskolene. Elevene har valgt ulike innfallsvinkler og uttrykksmåter for å si noe om Grunnloven og det norske samfunnet etter 1814.
Les mer