Film fra utstillingen "Kobberverket" 

Utstillingen "Kobberverket" er bygd opp av bevegelige modeller som viser eldre gruve- og smelte-teknologi. Her kan du se filmer fra noen av modellene:  Malmfordring    Pumpeverk   Smeltehyttene