Kobberverket

Bergverksutstillinga Kobberverket i Smelthytta viser eksempler på hvordan gruvedrift og smelting foregikk på Røros på 17- og 1800-tallet.
Les mer

 

Ti finpussa

Rørosmuseet har et rikt draktmateriale fra slutten av 1700- og 1800-tallet. Utstillinga Ti finpussa i Smelthytta viser stasklær fra 1800-tallets Røros.
Les mer

 

Gruvedrift i cirkumferensen

I museumsbygget på Olavsgruva vises utstillinga Gruvedrift i cirkumferensen. Utstillinga gir en kortfattet framstilling av hvordan gruvene ble drevet gjennom ulike perioder og bergmannens arbeidsforhold og levekår.
Les mer

 

Geologien i rørostraktene

I museumsbygget på Olavsgruva vises utstillinga Geologien i rørostraktene. Den består av kart over berggrunnen i Norge og i Røros-området, i tillegg til steinprøver fra ulike Røros-gruver.
Les mer