Kobberverket


Bergverksutstillinga Kobberverket i Smelthytta viser eksempler på hvordan gruvedrift og smelting foregikk på Røros på 17- og 1800-tallet.

Innledningsvis gir utstillinga en kortfattet framstilling av hovedtrekkene i Røros Kobberverks historie og en oversikt over kopperproduksjonen ved verket. Den viser også verkets organisering, materialbruk og økonomi. Arbeidsprosesser fra gruver og smeltehytter blir presentert med bevegelige modeller i målestokk 1:10. Modellene formidler bergverkshistorien på en glimrende måte. I tillegg til at modellene er fascinerende i seg selv, gjør de historien både konkret og forståelig.