Smelthytta

Hovedutstillinga i Smelthytta viser bergverksdrift i eldre tid. Det blir orientert om fyrsettinger som var den gamle brytingsmåten, og bevegelige modeller av vasshjul, hestevandringer, heiser og pumper viser den gamle gruveteknikken.
Les mer