Røros Smeltehytte

Smelthytta var krumtappen i bergverksdrifta. Her gjennomgikk koppermalmen en lang og omstendelig smelteprosess før det ferdige produktet var klart for eksport. Bortsett fra fyhrmåneden om sommeren, da hyttedrifta stansa for at folk skulle kunne ta seg av gårdsbruka sine, var det virksomhet døgnet rundt i Smelthytta og på Malmplassen. Det var stor trafikk til og fra. Malmkjørere med hest og slae kom fra Storwartz, Nordgruvefeltet og andre gruver, og langveisfarende bønder kom kjørende med køl og ved Mye av transporten ble tatt over av toget da jernbanen ble åpna i 1877 og av taubanene som ble bygd i åra etter 1900. Men enkelte etapper gikk med hest og slae til siste slutt
Les mer