Kopperstøping


Mandag til fredag kl 15.00 i perioden 2. juli til 3. august støper vi kopperbarrer i Smelthytta. Barrene er en minatyrkopi av barrene Røros Kobberverk laget.


Utstyret er annerledes og barrene er mindre enn da Røros Kobberverk var i drift, men det er en flott opplevelse å se digelen komme ut av ovnen og det flytende kopperet bli helt opp i former.