Overnatting m.m.

Oversikt over overnattings- og serveringstilbud m.m. finner du på www.rorosinfo.com

 

Detaljkart

Detaljkart over Malmplassen og Sleggveien.

 

Veien hit

Kart som viser hvor i Røros du finner våre besøkssteder.