DigitaltMuseum


Rørosmuseets samlinger blir nå gjort tilgjengelige for publikum. Etter hvert som samlingene blir digitalt avfotografert blir de lagt ut på nett på nettstedet DigitaltMuseum


 

Både Rørosmuseets samlinger og flere andre museumssamlinger i Trøndelag og i Norge ligger tilgjengelig for publikum i denne web-databasen. Du finner den på www.digitaltmuseum.no

Her er Rørosmuseets profil på digitaltmuseum. Hvis du vil se hva Rørosmuseet har lagt ut på nettet så langt kan du bruke denne linken, Rørosmuseets publiserte samling


Vi har også satt opp noen mer avgrensede søk ut fra hva som er lagt ut foreløpig:

Iver Olsen foto

Stol

Bekledning

Oppbevaring

Instrument

Samisk