Antikvariske bygninger


Rørosmuseet ble etablert som friluftsmuseum i 1930. Flere hus ble da flytta til museet ved Doktortjønna. Dette var hus som skulle rives eller som ble gitt som gave.Museet har også ansvaret for hus som står på opprinnelig sted, som avishuset Fjeld-Ljom og fem av husa i Sleggveien. Ved etablering av nytt museumsbygg på Malmplassen på 1980-tallet, ble friluftsmuseet avviklet. Husa skulle tilbakeføres eller flyttes til et miljø der de passet inn. Rørosmuseets bygningsmasse består av 27 bygninger og vassrenne og dam til et stamphus.

Rørosmuseet har også forvaltningsansvar for bygningsmassen som Miljøverndepartemenet overtok etter Røros-verkets konkurs. Det dreier seg om ca. 50 bygninger og et stort antall bygde konstruksjoner. Bygningene ligger ved Malmplassen og på Storwartz.