Fotoarkiv


Rørosmuseets fotoarkiv teller nå til sammen ca. 70 000 negativer, dias og digitale bilder. Negativsamlinga omfatter først og fremst kulturhistoriske bilder som er innlånt til avfotografering og registrering. Fotodokumentasjon av arbeidsprosesser og kulturminner foregår fortløpende.


Rørosmuseet forvalter fotograf Iver Olsens samling på ca. 50.000 negativer. I tillegg har vi flere små, private fotosamlinger. Vi jobber kontinuerlig med å registrere fotografier i Iver Olsen-samlingen, og mange av bildene kan du se på nett på DigitaltMuseum. Klikk her for en oversikt over alle Iver Olsen-bilder på nett!
Det er stor interesse for museets fotosamlinger i forbindelse med forskning, til publikasjoner, utsmykninger og privat bruk.