Privatarkiv


Museet oppbevarer arkivmateriale etter privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger. Det største arkivet er bedriftsarkivet etter Røros Kobberverk.Arkivet etter Røros Kobberverk er delt i to: Den eldste og største delen ble overført til Statsarkivet i Trondheim i 1930-åra. Materialet fra ca. 1900/1930 og framover, samt eldre dubletter, er oppbevart på Rørosmuseet.

Av andre privatarkiver som enten er gitt til museet eller er deponert her, kan nevnes: Kvinneforeninga Samhold, Røros Feavlsforening, Røros Kvinnelige Sykehusforening og Røros Skoglag. I tillegg inneholder arkivet enkeltobjekter av dokumenter og protokoller.