Kartsamling


Rørosmuseet forvalter kartsamlinga etter Røros Kobberverk. Samlinga inneholder ca. 4000 kart og tegninger som viser terreng, bergrom, tekniske anlegg og installasjoner. Materialet er fra siste del av 1600-tallet og fram til nedleggelsen av kopperverket i 1977. 


Kartsamlinga inneholder viktig dokumentasjon og er derfor en god kilde for den som ønsker å sette kunnskapen om kulturminner og kulturlandskap inn i en sammenheng. Museet har stor praktisk nytte av denne samlinga i arbeidet med kulturminnene.