Sørsamisk kulturhistorie


Den sørsamiske kulturen har lange tradisjoner i Røros-regionen. I traktene ligger sentrale reinbeiteområder og bergstaden Røros har vært et viktig administrativt sentrum for de sørligste sørsamene. Bergstaden var også et knutepunkt for handel mellom de fastboende og den sørsamiske befolkninga.


Rørosmuseet har en 50-årig lang historie i arbeidet med sørsamisk historie, men først i 2001 fikk museet en fagstilling på dette området. Arbeidet fokuseres på sørsamisk historie, men skal også være et bindeledd mellom to kulturer. Det samiske perspektivet skal synliggjøres gjennom dokumentasjon, forskning og formidling til publikum.