Rørosregionens kulturhistorie


Røros-samfunnet hadde et todelt næringsgrunnlag. Arbeidet ved kopperverket ble kombinert med jordbruk, noe som gjenspeiles både i kulturlandskap og arkitektur. Bergverksdrifta krevde dessuten trevirke, og skogsarbeid ble en viktig inntektskilde for mange. Samtidig ble Røros et handelssentrum med kontakt utover landegrensene. Næringsgrunnlaget i bergstaden og i Røros-bygdene har derfor vært flere.


Rørosmuseet har en viktig oppgave med å dokumentere og videreformidle kunnskapen om folks virksomhet i Røros-samfunnet. Dette gjelder også den historien som skapes i Røros-området i dag.