Publikasjoner


Rørosmuseet utgir hvert år museets årbok Fjell-Folk. Første utgave kom i 1976. Årboka har som formål å styrke forståelsen for antikvarisk arbeid og museumsarbeid generelt og å styrke interessen for lokalhistorie. En betydelig mengde populærvitenskapelig materiale har blitt publisert etter mer enn 30 utgivelser. Årboka inneholder artikler skrevet av privatpersoner og av museets egne ansatte.


Av øvrige publikasjoner har museet gitt ut Om kjerka på Røros, et hefte utgitt til jubileet for Røros kirke i 1984, og særtrykkene Bergbryting i eldre tid (1982) og Smeltehytta på Røros (1984). I 1979 ble Fjell-Folk viet Johan Falkbergets liv og virke, i anledning 100-årsjubileet for forfatterens fødsel.