Prosjekter


Rørosmuseet har funnet det hensiktsmessig å organisere en stor del av virksomheten som prosjekter. Prosjektene kan være alt fra store millionprosjekter over flere år med mange samarbeidspartnere, til små interne prosjekter på noen titalls tusen kr. Fordelen med prosjektorganiseringen er at det gir fokus og god oversikt over både ressursbruk og framdrift.


Størstedelen av prosjektene er istandsettingsprosjekter innen bygningsvernet, men vi har også utviklingsprosjekter innenfor mange andre områder. På disse sidene vil vi etter hvert gi noen smakebiter på ulike prosjekter museet er involvert i.