Olavsgruvas Venner


Etter initiativ fra AOF ble Komiteen for Olavsgruvas bevaring opprettet i forbindelse med Bergmannsdagene på Røros i 1976 og Røros Kobberverks nedleggelse i 1977. Komiteen ble i 1980 avløst av venneforeningen Olavsgruvas Venner som fikk mandat til å drive Olavsgruva med Nyberget som museumsgruve.


Kong Olav innviet i 1981 et nytt museumsbygg over nedgangen til gruva. Museet har utstillinger som viser gruvedrift i eldre og nyere tid samt en geologiutstilling med malmprøver, kart og fotografier.

Olavsgruvas Venner er representert i styret for Stiftelsen Rørosmuseet. Venneforeningen har lagt vekt på allsidige kulturarrangementer, spesielt i den store bergmannshallen nede i gruva. Hvert år vises dessuten brytingsmåten fyrsetting ved gamle Storwartz gruve.

Nåværende leder er Terje Havrøy. Henvendelser kan rettes til Rørosmuseet.
Tlf.:        72 40 61 70
E-post:   museumspost@rorosmuseet.no