Røros Museums- og historielag

Røros Museumsforening ble stiftet i 1930 med formål å bygge opp et museum på Røros. Et område rundt Doktortjønna ble kjøpt opp og flere bygninger flyttet til området. I 1957 stod et samlingsbygg med utstillinger og magasin ferdig. Foreningen skiftet etter hvert navn til Røros Museums- og historielag og drev museet fram til Stiftelsen Rørosmuseet ble opprettet i 1991. Laget er nå representert i stiftelsens styre.
Les mer

 

Olavsgruvas Venner

Etter initiativ fra AOF ble Komiteen for Olavsgruvas bevaring opprettet i forbindelse med Bergmannsdagene på Røros i 1976 og Røros Kobberverks nedleggelse i 1977. Komiteen ble i 1980 avløst av venneforeningen Olavsgruvas Venner som fikk mandat til å drive Olavsgruva med Nyberget som museumsgruve.
Les mer

 

Folkemusikkarkivet for Røros-området

Arkivet ble opprettet i 1988 etter initiativ av Mary Barthelemy og Rørosmuseet. Organisasjonens formål er å arbeide for bevaring og formidling av folkemusikk- og folkedanstradisjon i Røros-området.
Les mer