Etableringa av Rørosmuseet


Første skritt mot etableringa av Rørosmuseet var en utstilling i Aasen-gården på Røros sommeren 1930. "Museumsutstillinga" skulle belyse Røros-befolkningens 300-årige historie. I dag er Smelthytta på Malmplassen senteret for Rørosmuseets arbeid med kulturvern og museumsaktiviteter i rørosdistriktet.