Samarbeidspartnere


Rørosmuseet har mange samarbeidspartnere, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Nedenfor finner du lenker til noen av dem.


Nasjonale samarbeidspartnere:

ABM-utvikling

Riksantikvaren

Kultur- og kirkedepartementet

Miljøverndepartementet

Regionale samarbeidspartnere:
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Hedmark Fylkeskommune