Gruvedrift i cirkumferensen


I museumsbygget på Olavsgruva vises utstillinga Gruvedrift i cirkumferensen. Utstillinga gir en kortfattet framstilling av hvordan gruvene ble drevet gjennom ulike perioder og bergmannens arbeidsforhold og levekår.


Et besøk på gruvemuseet bør kombineres med en omvisning i museumsgruva, som består av to gruver Nyberget og Olavsgruva. En vandring gjennom Nyberget (16501717) og Olavsgruva (19361972) viser den historiske utviklinga av gruvedrifta og brytningsteknikken. I Nyberget er det installert lys- og lydeffekter som gjør vandringen til en stemningsfull opplevelse. I Olavsgruva har en unngått museale tilføyelser og arbeidsplassen kan oppleves slik den var rundt 1970.