Gruvedrift i cirkumferensen

I museumsbygget på Olavsgruva vises utstillinga Gruvedrift i cirkumferensen. Utstillinga gir en kortfattet framstilling av hvordan gruvene ble drevet gjennom ulike perioder og bergmannens arbeidsforhold og levekår.
Les mer

 

Geologien i rørostraktene

I museumsbygget på Olavsgruva vises utstillinga Geologien i rørostraktene. Den består av kart over berggrunnen i Norge og i Røros-området, i tillegg til steinprøver fra ulike Røros-gruver.
Les mer