Guidet vandring i Storwartzfeltet


I Storwartz-feltet har det vært sammenhengende drift fra 1645 og fram til 1972. Dette var et av kopperverkets viktigste gruveområder, og vi finner i alt 9 gruver her, med bl.a. Gamle og Nye Storwartz gruver, Gamle og Nye Solskinns gruver og Kronprins Olavs gruve. Oppmøte for turen er Nedre Storwartz. Vi går til fots opp til Øvre Storwartz der omvisningen starter.

Første stopp er ved berghaldene til Gamle Storwartz gruve som ble åpna i 1645. Her ser vi spor etter gammel fyrsetting. Det var i dette området at bonden Hans Aasen etter sagnet skal ha skutt en reinsbukk, og dyra i flokken sparka opp mosen så noen blanke steiner kom til syne. Herfra kan en også se over til Rauhåmmåren der den første gruvedrifta starta i 1644

.

Ved Nye Storwartz gruve fra 1708 ser vi murene etter den store steinbrakka med plass til 200 mann. Herfra kan vi også se rester etter dammer og vassrenner i terrenget.

I den såkalte hjulgrava har det stått en kjerrat, dvs. et reversibelt vasshjul som roterte i begge retninger. Kjerraten drev en heis i Gammelsjakta.

”Utpå sjakten”. Ei sjakt er en loddrett gruvegang, bygd for transport og lufting. Her er flere bygninger etter Røros Kobberverk med bl.a. flotasjonen, verksteder og mannskapsbrakke. Den nyrestaurerte taubanen fra Olavsgruva til Storwartz ser vi også her.


Omvisning hver dag i perioden 07.07.14 - 08.08.14 kl 14.00

Omvisningen kan også bestilles for grupper

.