Historien 

På Storwartz lå et av de største gruvefeltene på Røros. Nyberget gruve ble drevet i periodene 1650-1717 og 1861-1890. Olavsgruva, den nest yngste gruva, ble oppdaget i 1936.Teknologien utviklet seg mye i løpet av kopperverkets tid. Mens malmutvinninga i Nyberget begynte med fyrsetting, hammer og meisel, foregikk arbeidet i Olavsgruva med pressluftbor og dynamitt.

Turen til Olavsgruva er i seg selv ei reise gjennom historien. Oppe på snaufjellet ser du Øvre Storwartz, et av de eldste gruveanleggene på Røros. På Nedre Storwartz ruver flotasjonsanlegget i landskapet, til dette anlegget går også taubanen som fraktet malmen fra Olavsgruva.