Nye nettsider kommer!

I løpet av høsten 2015 får Rørosmuseet nye nettsider
Les mer

 

Tusen alen under jorden - i et fakkelskinn

I juli kan du kan du se teater i Olavsgruva hver dag!
Les mer

 

Handverksdager 2015 på Rørosmuseet Bygningsvernsenteret

For 16. gang arrangerer Bygningsvernsenteret på Røros Handverksdager med fire parallelle kurs. Handverkskursene, som vil gå over fem dager, er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men også for andre som ønsker mer kunnskaper om bygningsvern og tradisjonelle handverksteknikker.
Les mer

 

Prøv våre virtuelle turer!

Her kan du prøve våre virtuelle turer i Smelthytta, Olavsgruva, på Malmplassen og Storwartz
Les mer

 

Torsdagskvelder i Sleggveien sommeren 2015

Les mer