Handverksdager 2015 på Rørosmuseet Bygningsvernsenteret

For 16. gang arrangerer Bygningsvernsenteret på Røros Handverksdager med fire parallelle kurs. Handverkskursene, som vil gå over fem dager, er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men også for andre som ønsker mer kunnskaper om bygningsvern og tradisjonelle handverksteknikker.
Les mer