Håndverksdager 20. - 24. august 2014 

Rørosmuseet ønsker også i år velkommen til Håndverksdager på Røros.
Håndverkskursene, som vil gå over fem dager, er særlig rettet mot håndverkere, håndverkslærere og museumshåndverkere, men også for andre som ønsker mer kunnskaper om antikvariske håndverksteknikker.
 
Les mer