Bergmannsdagen


I 1933 arrangerte Rørosmuseet sin første bergmannsdag. Arrangementet skulle i følge forfatteren Johan Falkberget "gi uttrykk for bergmannsliv i gammel tid og samtidig være en propagandadag for bergstaden og distriktene". Programmet for bergmannsdagen besto av bl.a. historisk opptog, festgudstjeneste, foredrag, sang og musikk. Arrangementet samlet rundt 1800 personer og ble kringkastet over hele Norge. "Den første bergmannsdag intet mindre enn en begivenhet!"