Faglig samarbeid


Rørosmuseet har et utstrakt samarbeid med andre organisasjoner, både museer, offentlige etater og andre. Vi har de siste årene hatt flere store samarbeidsprosjekter med andre museer, bla. innen bygningsvern og tekstil. Rørosmuseet har også vært pådriver og hatt prosjektledelsen for innføring av en felles samlings-database i Trøndelag. Denne basen tror vi vil bli en viktig ressurs for framtidige felles-prosjekter, i tillegg til at den gir publikum mulighet til å søke direkte i samlingsregisteret på PrimusWEB.