Bygningsvern


På Røros har bygningsvern stått sentralt helt fra 1920-åra da de første bygningsfredninger ble vedtatt. Restaurering og vedlikehold av trehusbebyggelsen i Røros sentrum og bygningsmassen etter Røros Kobberverk har gjort Røros til en av landets største antikvariske byggeplasser.


Rørosmuseet er tildelt et spesielt ansvar for bygningsvern gjennom økte statlige midler til museene. Rørosmuseet viderefører kunnskapen om bygningsvern gjennom eget arbeid og ved veiledning og kompetanseheving av håndverkere og andre.