Statens eiendommer


 
Etter at Røros kobberverk gikk konkurs i 1977 ble konkursboet kjøpt av Miljøverndepartementet. I konkursboet inngikk blant annet en stor eiendoms-masse rundt Smelthytta og Malm-plassen, og i Storwartz-området. Disse områdene blir til daglig omtalt som "Statens eiendommer". Rørosmuseet har ansvar for den løpende forvaltningen og istandsettingen av disse eiendommene i samarbeid med Riksantikvaren.


Rørosmuseet har ansvar for området rundt Malmplassen og Slegghaugene, området rundt Øvre Storwartz og Olavsgruveområdet. På nedre Storwartz har AOF en leieavtale med Miljøverndepartementet, hvor de også har vedlikeholdsansvaret for bygningene.

De fleste bygningene og anleggene på statens eiendommer er knyttet til kobberverkets produksjon. Husene er verksteder, mannskapsbrakker og ulike typer produksjonshus. I tillegg er det mange andre anlegg, vassrenner, gruvesjakter- og overbygg, og en 1,4 km lang taubane som er fullt istandsatt.

De ulike bygningene og anleggene byr på mange ulike utfordringer når de skal istandsettes.