Statens eiendommer

Etter at Røros kobberverk gikk konkurs i 1977 ble konkursboet kjøpt av Miljøverndepartementet. I konkursboet inngikk blant annet en stor eiendoms-masse rundt Smelthytta og Malm-plassen, og i Storwartz-området. Disse områdene blir til daglig omtalt som "Statens eiendommer". Rørosmuseet har ansvar for den løpende forvaltningen og istandsettingen av disse eiendommene i samarbeid med Riksantikvaren.
Les mer