ANsatte

Bygningsvernsenterets ansatte

 

Næminger

Bygningsvernsenteret har ansatt to næminger. Næmingene er antikvariske håndverkere som gjennom tre år skal gjennomgå en spesialisert utdanning innenfor sin gren av faget.
Les mer

 

Kart over Malmplassen

Bygningsvernsenteret ligger i Kurantgården nederst på Malmplassen, se kart.