Håndverksdager 20. - 24. august 2014 

Rørosmuseet ønsker også i år velkommen til Håndverksdager på Røros.
Håndverkskursene, som vil gå over fem dager, er særlig rettet mot håndverkere, håndverkslærere og museumshåndverkere, men også for andre som ønsker mer kunnskaper om antikvariske håndverksteknikker.
 
Les mer

 

Bygningsvernkurs

Bygningsvernsenteret ser det som en viktig oppgave å bidra til å bygge opp kompetanse også hos andre. Vi arrangerer derfor årlig Håndverksdagene på Røros i august, men vi stiller også som kursholdere hos andre som ønsker å arrangere kurs.