Fagskoletilbudet "Innføring i bygningsvern"

Fagskoletilbud fra fagskolen i Innlandet i samarbeid med Røros Ressurs og Rørosmuseet Bygningsvernsenteret.
Les mer

 

Håndverksdagene 2016

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret ønsker for 17. gang velkommen til Handverksdager på Røros. Kurset fra 24.-28. august 2016. Handverkskursene, som vil gå over fem dager, er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker.
Les mer

 

Bygningsvernkurs

Bygningsvernsenteret ser det som en viktig oppgave å bidra til å bygge opp kompetanse også hos andre. Vi arrangerer derfor årlig Håndverksdagene på Røros i august, men vi stiller også som kursholdere hos andre som ønsker å arrangere kurs.