Fagskoletilbudet "Innføring i bygningsvern"

Nytt fagskoletilbud fra fagskolen i Innlandet i samarbeid med Røros Ressurs og Rørosmuseet Bygningsvernsenteret.
Les mer

 

Bygningsvernkurs

Bygningsvernsenteret ser det som en viktig oppgave å bidra til å bygge opp kompetanse også hos andre. Vi arrangerer derfor årlig Håndverksdagene på Røros i august, men vi stiller også som kursholdere hos andre som ønsker å arrangere kurs.