Istandsettingstjenester

 

Rørosmuseet har opparbeidet mye kompetanse på antikvarisk istandsetting av trehus og murkonstruksjoner, og vi tar også på oss oppdrag for andre. Dette kan være rådgivningstjenester, byggeledelse eller fulle istandsettingsoppdrag.

Vi ønsker på denne måten å bidra til at verneverdige hus blir ivaretatt på en best mulig måte. Ta kontakt så kommer vi for en uforpliktende undersøkelse.