Stamphuset


Stampeanlegget ved Høsa på Håneset er av de eldste bevarte stampeanlegga i landet.


Anlegget var i drift fram til ca. 1920, og ble flytta til friluftsmuseet ved Doktortjønna i 1952. Etter 46 år som del av museets virksomhet der, er det nå flytta tilbake til sitt opprinnelige sted, og er i dag en viktig dokumentasjon på denne virksomheten fra slutten av 1800-tallet. Stampeanlegga ble brukt til framstilling av vadmel og ullfilt. Formålet med stamping av ulltøy var at ulla skulle filte seg sammen og gjøre veven tettere. Vev av sterkt tvunnet renning og svakere tvunnet innslag ble brukt, og veven kunne stampes hardt eller lett alt etter hva tøyet skulle brukes til. 

Det første stampeanlegget på Røros ble satt i drift i 1852 av Jon O. Haanæs. Dette anlegget lå ved Hyttelva, rett overfor Litj-moen. Et lignende anlegg ble satt opp noe senere på Øvre Håneset ved Høsa, og i 1896 kom det et til på Litj-vollen i Hitterdalen. Stampehuset ved Hyttelva ble revet da elva ble renska opp og retta ut etter første verdenskrig. Stamping av ullvev kan betraktes som en forløper til Røros Tweeds virksomhet, og var en viktig attåtnæring ved enkelte gårdsbruk.