Tilbud til grupper


Grupper kan få omvisning med egen guide på det tidspunktet de selv ønsker, både i Olavsgruva og Smelthytta, også utenom de ordinære åpningstidene.


Forespørsler og bestilling av gruppeomvisning:

Røros Reiseliv
Tlf:         72 41 00 00
E-post:   einar.aasen@rorosinfo.com