Handverksdager 2015 på Rørosmuseet Bygningsvernsenteret

For 16. gang arrangerer Bygningsvernsenteret på Røros Handverksdager med fire parallelle kurs. Handverkskursene, som vil gå over fem dager, er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men også for andre som ønsker mer kunnskaper om bygningsvern og tradisjonelle handverksteknikker.
Les mer

 

Handverksmartna i Kurantgården

I Kurantgården blir det utstillinger, foredrag og muligheter for å møte håndverkerne ved bygningsvernsenteret og se tilreisende håndverke i arbeid.
Les mer

 

Martna på Museet

Rørosmuseet har et rikholdig program under Rørosmartnan, og byr på både konserter, foredrag, utstillinger og mat i Smelthytta!
Les mer